Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Informatyczne Edukacji zobowizuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej ksdo.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do Tomislava Petrović, e-mailowo — tomislav.petrovic@cie.gov.pl lub telefonicznie — 22 34 74 461.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer
    telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na
    której jest niedostępny element lub treść;
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób
    jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.