Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Czas trwania projektu: od lipca 2023 do grudnia 2027

Wartość projektu: 31 997 317,00 zł

Usprawnienie funkcjonowania i organizowania systemu egzaminów zewnętrznych, poprzez przeniesienie kolejnych procesów do przestrzeni wirtualnej – m.in. rozbudowanie usług dla zdającego.

Czas trwania projektu: od stycznia 2019 do listopada 2023

Wartość projektu: 49 461 390,14 zł

Pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy danych systemu oświaty. Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tożsamych danych w systemach oświatowych.

Czas trwania projektu: od sierpnia 2020 do listopada 2023

Wartość projektu: 20 930 395,20 zł

Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu.