Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Centrum Informatyczne Edukacji


al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
sekretariat@cie.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Partner merytoryczny
Osiedle Szkolne 37,
31-978 Kraków
oke@oke.krakow.pl