Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki

Partner technologiczny
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
sekretariat@icein.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Partner merytoryczny
Osiedle Szkolne 37,
31-751 Kraków
oke@oke.krakow.pl