Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Egzaminator

Egzaminator to system informatyczny, w którym obsługiwani są kandydaci na egzaminatorów oraz egzaminatorzy.

Egzaminator – to system Egzaminator jest przeznaczony do obsługi szkoleń dających nauczycielom uprawnienia do oceniania prac egzaminacyjnych. System służy również do rekrutacji egzaminatorów do zespołów oceniających prace egzaminacyjne oraz monitorowania oceniania.