Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Egzaminy próbne i diagnostyczne online

EGON – Egzaminy próbne i testy diagnostyczne on-line to prototyp systemu umożliwiający przeprowadzenie egzaminów on-line. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminów próbnych przed ekranem komputera, a informacja o wyniku egzaminu może być widoczna w systemie jeszcze w tym samym dniu.