Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Egzaminy próbne i diagnostyczne online

EGON – Egzaminy on-line to prototyp systemu umożliwiający przeprowadzenie egzaminów on-line. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminów próbnych przed ekranem komputera, a informacja o wyniku egzaminu może być widoczna w systemie jeszcze w tym samym dniu.

EGON – Egzaminy on-line do uzupełnienia.