Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

System dla egzaminów zawodowych

System Informatyczny Obsługi Egzaminów Zawodowych (SIOEPKZ) to system do obsługi egzaminów zawodowych.
W ramach KSDO został on zintegrowany z systemem SIO w zakresie przepływu podmiotów przeprowadzających egzaminy zawodowe oraz systemem SIOEO w zakresie przepływu informacji na temat posiadanych dokumentów zawodowych zdających przystępujących do egzaminów maturalnych.