Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące

SIOEO – Systemu Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące został stworzony dla dyrektorów szkół oraz dla pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. System SIOEO umożliwia komunikację z dyrektorami szkół, gromadzenie danych szkół i uczniów przystępujących do egzaminów, przetwarzanie i publikowanie wyników egzaminów, generowanie elektronicznej dokumentacji oraz obsługę e-deklaracji maturalnej. W SIOEO zintegrowano kilkadziesiąt baz danych ze wszystkich komisji egzaminacyjnych w kraju w jeden system. Celem tej integracji było ujednolicenie formularzy i dokumentacji oraz odciążenie dyrektorów od wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

SIOEO został wprowadzony w ramach Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) systemu integrującego bazy danych oświatowych.

Każdy użytkownik KSDO posiada tylko jedno konto (zakładane w SIO), pozwalające na logowanie się do całego systemu. Jedno konto posiadają również użytkownicy zarządzający wieloma placówkami. Dane wprowadzone do SIO są następnie za pomocą szyny danych przekazywane do poszczególnych modułów/systemów. Jednocześnie, inne dane z tych modułów/systemów (np. o wynikach egzaminów) wracają, również za pomocą szyny danych do SIO.

Większość usług zrealizowanych na szynie danych ma na celu zapewnienie spójności danych pomiędzy systemami w KSDO.