Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Zintegrowany interfejs użytkownika

ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika powstał z myślą o uczniach i absolwentach zdających egzaminy. W ZIU uczniowie i absolwenci mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Po egzaminie ósmoklasisty, maturze  i egzaminie eksternistycznym zdający mogą tam zobaczyć swoje szczegółowe wyniki.

Każdy zdający po zalogowaniu się może zobaczyć, ile punktów można było uzyskać za każde zadanie oraz jak to zadanie zostało ocenione przez egzaminatora.