Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Krajowy System Danych Oświatowych

Narzędzie informatyczne dla polskiego systemu oświaty.

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Opis projektu

Krajowy System Danych Oświatowych powstał w ramach projektów
„Integracja baz danych Oświaty”
i „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych.

Krajowy System Danych Oświatowych powstał w ramach projektów
„Integracja baz danych Oświaty”
i „Wdrożenie Krajowego Systemu
Danych Oświatowych (KSDO).

System SIOEO
umożliwia komunikację
z dyrektorami szkół, gromadzenie danych szkół i uczniów

W ramach tych projektów
zintegrowano w jeden system kilkadziesiąt baz danych we wszystkich komisjach egzaminacyjnych w kraju
.

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Statystka projektu

Liczba szkół i zdających w SIOEO z roku na rok rośnie następująco:

Rok szkolny

Liczba szkół

Liczba zdających egzaminy

2018/2019

12 751

375 502

2019/2020

12 826

347 445

2020/2021

17 841

722 615

2021/2022

18 137

847 754

2022/2023

17 949

825 899

Statystka projektu

Liczba szkół i zdających w SIOEO z roku na rok rośnie następująco:

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

12 751

Liczba zdających egzaminy

380 486

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

12 826

Liczba zdających egzaminy

347 445

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

17 841

Liczba zdających egzaminy

722 615

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

18 137

Liczba zdających egzaminy

847 755

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia

2018
listopad
Pierwszy egzamin

Po raz pierwszy rozpoczęto zbieranie danych szkół i zdających do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem funkcjonalności systemu SIOEO i danych z SIO.

2019
styczeń
Jeden login

Od tego momentu za pomocą tego samego loginu i hasła można logować się zarówno do SIO, jak i KSDO.

styczeń
Synchronizacja danych szkół

Synchronizacja danych szkół, organów prowadzących i organów nadzorujących szkoły pomiędzy SIO i KSDO. Od tego momentu dane uczniów importowane są z SIO do KSDO.

kwiecień
Service Broker

Wdrożenie serwisu Service Broker do przesyłania danych z kart odpowiedzi z serwerów OKE do systemu SIOEO.

czerwiec
Sesja główna i dodatkowa

Po raz pierwszy KSDO wykorzystano do obsługi egzaminu ośmioklasisty (sesji głównej i dodatkowej).

czerwiec
Wniosek o zmianę wyniku

Wdrożono w SIOEO wniosek o zmianę wyniku.

czerwiec
Raportowanie SAS - Strefa Pracownika

Przejście na raportowanie danych dla CKE i dyrektorów szkół za pomocą narzędzi SAS - Strefa Pracownika

2020
wrzesień
Pandemia Covid-19

Dostosowanie systemu SIOEO w egzaminie maturalnym do zmian legislacyjnych, związanych z pandemią Covid-19.